132, Higashikurayoshimachi

132, Higashikurayoshimachi

Details