Minamisaiwai

Minamisaiwai

Details

Location

Nishi, Yokohama, Kanagawa Japan

Coordinates

35.46422° N, 139.61882° E