Sekiguchi

Sekiguchi

Ōaza · Bunkyo, Tokyo

Details

Location

Bunkyo, Tokyo Japan

Coordinates

35.71144° N, 139.72812° E