Funakoshi

Funakoshi

Details

Location

Aki, Hiroshima, Hiroshima Japan

Coordinates

34.3770996, 132.5149308