Shiroganemachi

Shiroganemachi

Details

Location

Hachinohe, Aomori Japan

Coordinates

40.51891° N, 141.54529° E