Leiria

Leiria

Locality · Leiria
POPULATION
126,879
AREA
218 mi²

Details

Location

Leiria Portugal

Coordinates

39.74330° N, 8.8067° W