Kyoiku Plaza

Kyoiku Plaza

教育プラザ
Government Office · Shimomonzen, Joetsu

Details