Bildeinnsamling for Apple Kart

Apple gjennomfører undersøkelser på bakkenivå med kjøretøy over hele verden for å samle inn data for å forbedre Apple Kart, og for å støtte Se deg rundt-funksjonen. Enkelte steder besøker og samler vi inn data fra på nytt med jevne mellomrom for å opprettholde et oppdatert kart av høy kvalitet. Apple gjennomfører også undersøkelser med bærbare systemer i utvalgte fotgjengerområder (for eksempel i enkelte gater i London som ikke er kjørbare). I enkelte undersøkelser av fotgjengertrafikk brukes et ryggsekksystem for å samle inn data som kan brukes direkte i Apple Kart, for eksempel i funksjonen Se deg rundt. I andre undersøkelser av fotgjengertrafikk brukes iPader, iPhoner eller andre enheter til å samle inn data for kartforbedringer. Disse undersøkelsene av fotgjengertrafikk sørger for at vi kan forbedre og oppdatere Apple Kart i områder som ikke er framkommelige for kjøretøy, samtidig som vi ivaretar personvernet på samme måte som med Apple Kart-kjøretøyene.

Vi tar personvernet ditt på alvor når vi gjennomfører disse undersøkelsene. Vi sensurerer ansikter og bilskilter på bilder som publiseres i Se deg rundt. Hvis du har kommentarer eller spørsmål til denne prosessen, personvernet ditt eller vil be om å sensurere et ansikt, et bilskilt eller ditt eget hus, kan du ta kontakt med oss.

For mer informasjon om hvordan Apple Kart ivaretar personvernet ditt, kan du klikke her.

Velg land eller region 1

Type: Kjøretøy

Region

Periode

Agder juli 2021
Innlandet juli 2021
More Og Romsdal juli 2021
Nordland juli 2021 - august 2021
Oslo juli 2021
Rogaland juli 2021
Troms Og Finnmark august 2021
Trondelag juli 2021 - august 2021
Vestfold Og Telemark juli 2021
Vestland juli 2021
Viken juli 2021
  1. Alle personopplysninger som er samlet inn i en EØS-medlemsstat og Sveits kontrolleres av Apple Distribution International i Irland.